Goede Praktijken

Bedrijven of organisaties die deelnemen aan het Charter implementeren jaar na jaar acties die kunnen inspireren.

Fermette

E-commerce, het bestelsysteem via internet, wordt gepromoot als een tool die de klant kan gebruiken voor “meer dan bestellen alleen”.

 
DPI: Milcobel cvba Kallo

Als werkgever hecht BELGOMILK zeer veel belang aan hoe de werknemers zich voelen. Het welbevinden van de werknemers bepaalt of een organisatie levenskrachtig is.
Aan de hand van een tevredenheidsenquête werd gepeild naar de positieve en minder positieve punten in de werksituatie.

Ardo

Onbenut fabrieksterrein wordt ingezaaid met meerjarige gras- en kruidenmengsels.  Deze zorgen voor biodiversiteit en bieden schuilplaats voor nuttige insecten, solitaire bijen, kleine vogels, enz. Het bedrijf test een aantal mengsels van verschillende zaadhuizen.

Agripom / Warnez

Na het oogsten van de aardappelen, eind september, worden de aardappelen bewaard in een loods. 
Om het kiemen van de aardappelen te vermijden worden een chemische product Chloropropham (CIPC) gebruikt.

WAAK

Dat WAAK voor externen een interessant bedrijf is om te bezoeken blijkt uit de vele aanvragen voor een bezoek. Zowel scholen, diensten, klanten,… zijn nieuwsgierig naar de aanpak van WAAK als industriële toeleverancier en professionele dienstenpartner binnen de sociale economie.

WAAK

Het woon-werkverkeer van de ongeveer 1.600 werknemers van WAAK heeft een belangrijke impact op het milieu. Bovendien blijkt dat heel wat ongevallen juist gebeuren op de weg van en naar het werk.

WAAK

In het kader van de heronderhandeling van de contracten voor levering van elektriciteit besliste Waak na evaluatie van de verschillende offertes om te kiezen voor een contract met garantie van 100% groene stroom. Vanaf 01/01/2010 draait Waak op hernieuwbare energie.

WAAK

Door de toenemende globalisering gaan de grote reeksen eenvoudig werk steeds meer naar lageloonlanden.

VULKOPRIN

Na een studie van meerdere jaren werd de nieuwe installatie voor het lakken van de wielen in gebruik genomen. Één van de belangrijkste wijzigingen is de verbeterde ergonomie voor de operator.

Vandecasteele Houtimport

Vandecasteele Houtimport koopt “schone” werkkledij.

Pagina's