Goede Praktijken

Bedrijven of organisaties die deelnemen aan het Charter implementeren jaar na jaar acties die kunnen inspireren.

 
Top-Mix

Twee weken volgend op de dag van indiensttreding van de nieuwe werknemer, wordt deze laatste uitgenodigd om te speeddaten met collega’s uit andere afdelingen, waarmee hij/zij in de toekomst zal moeten samenwerken.
Speeddaten staat voor: snelle ontmoeting.

Roularta Media Group

Doelstelling:

Recticel Insulation

Fossiele brandstoffen worden almaar schaarser, de stijgende energieprijs is volop actueel. Bovendien stoten Belgische gezinnen jaarlijks 27 miljoen ton CO2 uit, alleen al voor verwarming. Redenen genoeg om energiebesparend en ecologisch bewust te (ver)bouwen.

Pinguin Belgium

Voor het invriezen van verse groenten tot diepvriesgroenten, alsook voor het stockeren van deze diepvriesgroenten beschikt PinguinLutosa NV over een ammoniak koelinstallatie. Een schematische voorstelling van dergelijke installatie is hieronder weergegeven.

OptimaT

De aansturing van de drie persluchtcompressoren bij OptimaT zorgt voor een continue balans tussen opwekking van perslucht en afname ervan. Het managementsysteem (Metacentre) is via PC programmeerbaar. De drie aanwezige compressoren worden aangestuurd in functie van de gevraagde perslucht.

OptimaT

Door gebruik te maken van een datalogging systeem dat via het intern netwerk op PC beschikbaar is kan OptimaT de energieverbruiken nauwlettend in het oog houden.

Mariasteen

In de zomer van 2010 zijn er binnen Mariasteen zes afdelingen verhuisd naar een nieuw gebouw. Voordien beschikte iedere afdeling over zijn eigen voorraad aan gevaarlijke producten en zorgden ze zelf voor het beheer.

IMOG Moen

Het vervuilde water van de site Moen wordt intern gezuiverd tot de lozingsnormen behaald worden. Het afvalwater stroomt via een grofvuilfilter en een olie-afscheider naar een bufferzak. Van hieruit wordt het water naar de witoxen gepompt waar er een actieve biologische afbraak met slib gebeurt.

IMOG Harelbeke

Vanuit Imog Harelbeke wordt een brede doelgroepenwerking (burgers, gemeenten, scholen, bedrijven,…) uitgewerkt met als hoofdthema ‘Afval…bron van grondstof en energie’.

Maenhout

Special Olympics brengt sport binnen het bereik van personen met een verstandelijke handicap met het oog op hun fysieke en sociale ontplooiing en de bevordering van hun maatschappelijke integratie.

Pagina's