Goede Praktijken

Vandecasteele Houtimport

SDG 3

Om de veiligheid en de ergonomie op de werkvloer in het opslagmagazijn hout te verhogen, heeft het bedrijf verschillende acties ondernomen:

Veurne Snack Foods ( Pepsico Veurne )

SDG 11 

Prosafco

Bij Prosafco lag de focus in 2019 op SDG 9: opbouwen van robuuste ICT infrastructuur. Als distributiebedrijf in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dragen zij rechtstreeks bij aan een goede gezondheid en welzijn (SDG 3).

Deltagroep (vzw De Kringloopwinkel Deltagroep, vzw Constructief, vzw Mobiel)

Met de RecupHub, een initiatief van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en de intercommunale IMOG, wil men burgers sensibiliseren en mogelijkheden creëren voor levensduurverlenging van potentieel herbruikbare goederen en creatief hergebruik van materialen en afgedankte goederen.

Mariasteen

Mariasteen hanteert een diversiteitsbeleid en draagt duurzaamheid, gelijkheid en gendergelijkheid hoog in het vaandel.

Bel&Bo

Het gebruik van Yammer is voortgevloeid uit een knelpunt dat naar boven kwam in de risico-analyse psychosociale aspecten. Uit de workshops met de verschillende afdelingen binnen de logistiek kwam vaak de opmerking dat de communicatie niet goed was. 

TE Connectivity Belgium BV

Enkele jaren geleden is TE Connectivity gestart met de aanleg van een bloemenweide. Dit is gerealiseerd, maar er waren nog genoeg groene zones (vnl gras) die omgevormd kunnen worden tot een nuttiger groenzone voor het klimaat en de natuur.

Ardo

Discover Ardo is een initiatief om meer betrokkenheid te creëren bij medewerkers, maar ook om hen in beweging te krijgen.

Hydro extrusion Lichtervelde NV

Op zaterdag 13 juli 2019 werd een familiedag georganiseerd bij Hydro Lichtervelde. Hierbij werden zowel partner, kinderen, kleinkinderen als ouders van de werknemer uitgenodigd.

Pagina's