Goede Praktijken

Bedrijven of organisaties die deelnemen aan het Charter implementeren jaar na jaar acties die kunnen inspireren.

Veurne Snack Foods ( Pepsico Veurne )

SDG 11 

Prosafco

Bij Prosafco lag de focus in 2019 op SDG 9: opbouwen van robuuste ICT infrastructuur. Als distributiebedrijf in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dragen zij rechtstreeks bij aan een goede gezondheid en welzijn (SDG 3).

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw

Met de RecupHub, een initiatief van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en de intercommunale IMOG, wil men burgers sensibiliseren en mogelijkheden creëren voor levensduurverlenging van potentieel herbruikbare goederen en creatief hergebruik van materialen en afgedankte goederen.

Mariasteen

Mariasteen hanteert een diversiteitsbeleid en draagt duurzaamheid, gelijkheid en gendergelijkheid hoog in het vaandel.

Bel&Bo

Het gebruik van Yammer is voortgevloeid uit een knelpunt dat naar boven kwam in de risico-analyse psychosociale aspecten. Uit de workshops met de verschillende afdelingen binnen de logistiek kwam vaak de opmerking dat de communicatie niet goed was. 

TE Connectivity Belgium BVBA

Enkele jaren geleden is TE Connectivity gestart met de aanleg van een bloemenweide. Dit is gerealiseerd, maar er waren nog genoeg groene zones (vnl gras) die omgevormd kunnen worden tot een nuttiger groenzone voor het klimaat en de natuur.

Ardo

Discover Ardo is een initiatief om meer betrokkenheid te creeëren bij medewerkers, maar ook om hen in beweging te krijgen.

 
Hydro extrusion Lichtervelde NV- Hydro Precision Tubing Lichtervelde NV

Op zaterdag 13 juli 2019 werd een familiedag georganiseerd bij Hydro Lichtervelde. Hierbij werden zowel partner, kinderen, kleinkinderen als ouders van de werknemer uitgenodigd.

DPI Milcobel cvba Langemark en Ysco nv Langemark

Op de site Langemark staat een WKK waarmee een groot gedeelte van de eigen elektriciteits- en stoombehoefte wordt gedekt.

Pagina's