Goede Praktijken

Bedrijven of organisaties die deelnemen aan het Charter implementeren jaar na jaar acties die kunnen inspireren.

Arcotec

Van maart 2011 tot maart 2012 werd in het bedrijf Arcotec veel aandacht besteed aan de gezondheid van de 400 werknemers. Dit werd gerealiseerd aan de hand van een divers aanbod van opleidingen, activiteiten en initiatieven.

Agripom / Warnez

De eisen die de klant en de consument stellen, zijn bepalend voor de keuze van het primaire en het secundaire verpakkingsmateriaal. Tertiaire verpakkingen zijn belangrijk voor een efficiënt transport van en naar de klant.

Pagina's