Goede Praktijken

Bedrijven of organisaties die deelnemen aan het Charter implementeren jaar na jaar acties die kunnen inspireren.

Vandecasteele Houtimport

Onze loodsen hebben een oppervlakte van 12 hectaren en één van de belangrijkste bronnen van energieverbruik is de verlichting.

Jobcentrum West-Vlaanderen

Het antennepunt in Brugge is verhuisd eind december 2015.

Deze beslissing werd genomen omdat deze nieuwe locatie mogelijkheden biedt inzake

Veurne Snack Foods ( Pepsico Veurne )

Het bestaande contract voor stikstofproductie liep af in juni 2016 waardoor een hernieuwing noodzakelijk was. Bij het afsluiten van het nieuwe contract werd total cost of ownership (TCO) meegenomen en gekeken om op een duurzame manier de stikstofproductie te regelen op de bedrijfsplant.

Elicio

Elicio zal zich aansluiten op het warmtenet dat Beauvent zal ontwikkelen. Dit warmtenet transporteert en distribueert overtollige warmte van het industrieterrein Plassendale naar de binnenstad van Oostende. Dit gebeurt via een ondergrondse dubbele leiding.

Abriso-Jiffy

Net als elke firma uit de regio ondervinden we moeilijkheden om technisch geschoolde werknemers te vinden.

We namen in het verleden al initiatieven voor bedrijfsbezoeken, het aanbieden van stages en vakantiejobs, maar het blijft zoeken naar de witte raaf.

Inagro vzw

Woon-werkverkeer is voor Inagro een moeilijk thema: ons bedrijf is zeer slecht bereikbaar met het openbaar vervoer en veel van onze medewerkers wonen relatief ver van het werk (resultaten Mobiscan).  Daardoor komen veel mensen met de wagen naar het werk.  Toch zijn we als bedrijf overtuigd dat we

Grandeco Wallfashion Group

Grandeco beschikt over een WKK van 1MW voor de productie van elektriciteit.  Dit toestel is enkel rendabel wanneer de warmte die vrijkomt ook nuttig kan gebruikt worden.  In de zomermaanden is dit niet het geval omdat er geen verwarming nodig is voor het magazijn en de burelen.  Daarom werd een t

Elicio

In plaats van een infovergadering te organiseren voor de buurtbewoners heeft Elicio de switch gemaakt naar een infomarkt. Bij de infomarkt worden individueel vragen beantwoord en Elicio heeft vastgesteld dat deze communicatie beter werkt dan infovergaderingen doordat de "groepsdruk" wegvalt.

Mariasteen

In 2014 ontwikkelde Mariasteen intern een globaal Management Informatie Systeem (het MIS) dat beschikbaar is op het intranet. Bij de opstart was het toegankelijk voor directie en management. Sinds 2015 is het ook toegankelijk op afdelingsniveau.

Pagina's