Deelnemen!

Elk jaar kunnen geïnteresseerde bedrijven of organisaties toetreden tot het Charter Duurzaam Ondernemen. De meest aangewezen periode om toe te treden is september - november. U hoeft geen Voka lid te zijn om te kunnen deelnemen.

Deelnemen kan door het inschrijvingsformulier ondertekend terug te sturen, samen met een motivatie en een overzicht van de lopende milieuvergunningen.

Twijfelt u nog?  Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we de mogelijkheden voor uw organisatie bespreken.

 

Verloop van een deelname in West-Vlaanderen

1. Ondertekening van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Na het indienen van de aanvraag tot ondertekening wordt een afspraak gemaakt voor de nulmeting.  Deze nulmeting peilt naar de conformiteit met de wetgeving (milieu, veiligheid, welzijn) en de stand van zaken rond de 10 thema's van het Charter en de Sustainable development goals (SDG's)van de Verenigde Naties.

Na een positief verloop van de nulmeting wordt gevraagd om een actieplan op te maken.  Rond elk thema wordt minstens één actie uitgewerkt en aan de actie wordt ook een van de 17 SDG's van de Verenigde Naties gelinkt . 

De resultaten van de nulmeting en het actieplan worden voorgelegd aan de evaluatiecommissie die beslist rond de toelating tot het Charter.  Bij een positieve beslissing kan uw organisatie het Charter ondertekenen.

2. Jaar voor het behalen van het jaarcertificaat

Ongeveer één jaar na de ondertekening wordt een evaluatieaudit uitgevoerd door een team van onafhankelijke deskundigen.  Zij evalueren de resultaten en inspanningen.  Het blijft niet enkel bij 'evalueren', het team denkt graag mee met uw organisaties over concrete verbetermogelijkheden.   

Ook hier heeft de evaluatiecommissie het laatste woord en zal zij beslissen over de toekenning van het jaarcertificaat.  Dit  jaarcertificaat wordt uitgereikt op een feestelijk moment samen met de andere laureaten.  Het jaarcertificaat blijft één jaar geldig. 

Wie tijdens 3 opeenvolgende jaren acties realiseert binnen elk van de de 17 SDG's ontvangt in het 3de jaar van Cifal Flanders/Unitar een internationaal erkend certificaat gelinkt aan de Verenigde Naties

3. Doet u opnieuw mee aan de volgende ronde?

Duurzaam ondernemen is een groeiproces en stopt niet na één deelname.  Uw organisatie kan dus intekenen op de volgende cyclus en dient dan opnieuw een actieplan in voor het komende jaar.  Na één jaar tijd komt het auditteam opnieuw langs.

 

Meer info over het traject