Extra steun voor Charter-deelnemers

1. De Ecologiepremie Plus

Het bedrag van de ecologiepremie wordt berekend aan de hand van het ecologiegetal (maat voor de performantie van de technologie), de grootte van de onderneming en de subsidiebonus. KMO’s die op datum van indiening van de subsidieaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat, hebben recht op een subsidiebonus. Het Charter Duurzaam Ondernemen komt in aanmerking voor een bonus van 5%.

Meer info

 

2. Strategische Transformatiesteun

KMO's en grote ondernemingen kunnen steun krijgen bij een individueel of gezamenlijk transformatieproject. Er is steun mogelijk voor opleidingen en investeringen essensieel voor het transformatieproject. Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij de evaluatie van de aangevraagde projecten.

Meer info

 

Meer info over subsidies voor bedrijven