Thema: 5. Risicobeheersing

Een risico-beheersingssysteem ontwikkelen om de impact van de organisatie op mens, milieu en economie te beperken.

Opvolgen van de productveiligheid.