Thema: 8. Klimaatverandering en energie

Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen.

Bijhouden van een energieboekhouding en toepassen van rationeel energiegebruik.

Streven naar een minimale CO2-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen.