Thema: 10. Duurzame logistiek en mobiliteit

Inspanningen leveren voor duurzame transport- en interne logistieke activiteiten in samenspraak met klanten en leveranciers.

Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van het bedrijf te reduceren en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit.