Thema: 3. Communicatie en dialoog

Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten.

Verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid.

Correcte productinformatie geven.

Uitbouw van een positieve relatie met de buurt.