Thema: 2. Maatschappelijk engagement

Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken.

Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale gemeenschap.