Wat kost een deelname?

De deelnameprijzen variëren volgens het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE's). De prijs wordt bepaald per milieutechnische eenheid.

Deelname in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen hanteert slechts een prijs.

1. Jaar van ondertekening 

Kandidaat organisaties betalen bij uitvoering van de nulmeting van het Charter. De deelnameprijzen zijn:

  • € 1500: < 25 VTE / Non-profit 
  • € 2000:  25-50 VTE
  • € 2500: 51-250 VTE
  • € 3000 : > 250 VTE

Dezelfde prijs geldt voor leden en niet-leden van Voka.

2. (Eerste) jaar van deelname voor het jaarcertificaat

Deelnemende organisaties betalen na elke evaluatieaudit.  Bovenstaande prijzen zijn van toepassing.  

 

In de andere Vlaamse provincies zijn er verschillende prijzen voor Voka leden en niet-Voka leden.